joi, 7 ianuarie 2016

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2016


Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2016

NR.09/  07.01. 2016
BULETIN INFORMATIV

conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Scoala Gimnaziala ,,Matei Gr. Vlădeanu” Cândești-Vale funcţionează potrivit:

-Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
-Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, conform  Ordinului nr. 5115/2014

Coordonate de contact:

SCOALA GIMNAZIALA ,, MATEI GR. VLĂDEANU”
 Cândești-Vale, Dambovita,
tel/fax: 0245 240 110,
email: vladeanu_matei@yahoo.com

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele:

1.  Contactați Serviciul Secretariat pentru:
Eliberare acte studii
Eliberare adeverinte
Depunere cereri
Situații scolare

2.   Contactați Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita dacă nu găsiți răspunsurile de care aveți nevoie.
Calea Domnească nr. 127Târgovişte, jud. Dâmboviţa

Tel: 0245.211.891 Fax: 0245.613.723 E-mail: isjdb@isj-db.ro


Structura organizatorica a Scolii Gimnaziale Gimnaziale ,,Matei Gr. Vladeanu”:

Consiliu de administratie –(componenta este publicata pe site-ul scolii: http://ecoscoalagimnazialacandesti.blogspot.ro/p/mente.html
Director: CONSTANTINESCU IRINA
Secretar: NEDELCU ELENA
Relaţii cu Presa –Constantinescu Irina
Relaţii Resurse Umane: Nedelcu Elena
Eliberare acte de studii, adeverinte, inregistrare cereri: Nedelcu Elena

  
Program de funcţionare al Scolii Gimnaziale ,,Matei Gr. Vladeanu” Candesti-Vale:

Luni:        8-16
Marți:       8-16
Miercuri:  8-16
Joi:            8-16
Vineri:       8-14Programul de audiențe

Joi:          8-14
Vineri:     8-12

Pentru audienţe la directorul unitatii de invatamant se depune
o solicitare în scris la Serviciul secretariat.

În cererile scrise de primire în audienţă se vor menţiona:

 -datele de identificare ale solicitantului.

-datele de contact – telefon, adresă poştală, adresa de email. descrierea problemei pentru care se solicită audienţa;

Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data şi ora la care se poate prezenta pentru audienţă.